Minggu Akademik telah dilaksanakan sepanjang minggu dari 17 April 2017 hingga 21 April 2017.  Pelbagai aktiviti telah diadakan bagi mengcungkil bakat murid dan mendedahkan murid ke arah pendidikan global.

%d bloggers like this: