Hari Penetapan Target PT3/SPM dan Hari Terbuka Tg2 telah diadakan pada hari Jumaat bersamaan 12 Jan 2018. Matlamatnya ialah meningkatkan prestasi akademik dari segi kualiti dan kuantiti serta kemenjadian murid-murid SPM dan PT3  2018.

%d bloggers like this: