Larian Megah Sihat telah diadakan pada hari Jumaat bersamaan 19 Jan 2018.  Ia bermatlamat untuk menarik minat murid-murid dalam bidang sukan dan dapat membentuk serta melahirkan murid yang berkeyakinan diri dengan mempertingkatkan kebolehan dalam bidang sukan.

%d bloggers like this: