Pelancaran Karnival SEGAK telah diadakan pada 26 Mac 2018 dengan Tema ” KECERGASAN DAN KESIHATAN PEMANGKIN KECERDASAN MINDA”. Matlamat SEGAK bertujuan murid sentiasa peka, berpengetahuan dan mengamalkan aktiviti kecergasan untuk meningkatkan dan mengekalkan tahap kecergasan fizikal yang optimum.

Program SEGAK telah dirancang selari dengan Sukatan Pelajaran PAJSK, bermula pada tahun 2005 yang dilhamkan oleh KPM.

 

%d bloggers like this: