Berita Sekolah

Dapatkan info dan berita SMK Alam Megah 2 di sini

Pelancaran Minggu Kerjaya

Bertujuan mendedahkan kepada murid kerjaya antara elemen penting . Minggu kerjaya ini lebih fokus kepada murid-murid tingkatan empat dan lima.  Pelbagai aktivit dijalankan sepanjang Minggu Kerjaya ini.

Majlis Hari Anugerah Bestari

Majlis Hari Anugerah Bestari bermatlamat bukan hanya penghargaan dan insentif tetapi adalah untuk menaikkan semangat murid sekolah ini pada masa akan datang.  Majlis ini adalah hasil hubungan kerjasama ...

MINGGU KOAKADEMIK

Perasmian Minggu Koakademik telah dilaksanakan pada 1 April 2019. Bermatlamat murid-murid daapt mengaplikasi apa yang mereka pelajari di dalam bilik kelas dan dapat mengisi masa secara teratur dan sistematik seiring dengan pengembangan intelek, emosi, jasmani dan...

Pelancaran Minggu PSS, Nilam dan Dekad Membaca

Minggu PSS, Nilam dan Dekad Membaca telah diadakan pada hari Rabu bersamaan 22 Mac 2019. Objektif program ini agar dapat melestarikan budaya pembacaan berkualiti, membantu proses mencari ilmu pengetahuan, membina kemahiran, penguasaan literasi maklumat dan digital...

Pelancaran VLE Frog

Program ini bertujuan meningkatkan lagi penggunaan VLE Frog di kalangan guru dan murid. Frog VLE yang berasaskan cloud. Dengan ini, pembelajaran boleh dilaksanakan di mana-mana: di sekolah ataupun di rumah, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dengan kata  yang  lebih ...

Hari Penetapan Target 2019

Hari Penetapan Target SPM dan PT3 serta Hari Terbuka murid tingkatan 2.  Program ini telah diadakan pada hari Jumaat bersamaan 11 Jan 2019. Ia bermatlamat untuk meningkatkan prestasi akademik dari segi kualiti dan kuantiti serta kemenjadian murid-murid SPM dan PT3....

Sesi Penjurian Anugerah Sekolah Cemerlang

Sesi Penjurian Anugerah Sekolah Cemerlang Kelab Doktor Muda Peringkat Kebangsaan 2018 telah diadakan pada hari Selasa bersamaan 26 Jun 2018. Pembentangan Projek Intervensi Nyah Lemak dan Projek Inovasi Bahan Bantu Mengajar “Nyah Bau” telah diisampaikan oleh Cikgu Siti...

Pelancaran Minggu Kerjaya

Tema Minggu Kerjaya 2018 ialah Kerjaya Asas Kecemerlangan.  Pelancaran telah diadakan pada hari Isnin bersamaan 23 April 2018. Program ini adalah salah satu kaedah yang boleh mengcungkil bakat dan potensi diri murid-murid.  Ini akan lebih menggalakkan para murid...